Horizontal Vertigo

en soloforestilling som udfordrer tygdekraften

Horizontal Vertigo udforsker kroppens sanser igennem digital transformation – her bliver bevægelse til billede og lyd.

Dansernes krop skaber lyd og billede, der smelter sammen i en viskøs atmosfære, og reglerne for tygdekraft bliver vendt på hovedet. Væggens vertikale akse, er danserens sande element. Mens hun nærmer sig det horisontale gulvs akse, bliver hun konfronteret af en ny verden med nye fysiske love. Forandringen bliver visualiseret mellem gulv og væg.

Danserne kommunikerer igennem bevægelser, der bliver opfanget af en videosensor. Billedet bliver derefter computermanipuleret og forandret til  grafiske videoprojektioner, hvor kun bevægelserne kan skabe billeder. Stilhed er et blank lærred. På samme måde skaber danserne lyd, der påvirkes af bevægelsernes intensitet.

Horizontol Vertigo skaber et kommunikations-kredsløb mellem mennesker, sensorer og maskiner, der skaber en performance, der forbinder den sanselige og digitale verden.

 

Koreograf og danser: Tina Tarpgaard

Komponist og teknikker: Pelle Skovmand

skabt til Half Machine 2003
http://halfmachine.org