LIVE

Den grænseløse krop – et åbent laboratorium

Mennesket er en kæmpe biologisk succes. Vore kroppe er et overdådigt mylder af ikke bare celler, men også vira, svampe og bakterier, og vi ekspanderer helt enormt på jordkloden.

Med LIVE initierer recoil performance group en undersøgelse af de mikroskopiske organismer, som uden besvær bevæger sig på kryds og tværs imellem os. De medvirkende i LIVE opholder sig i to uger i laboratoriet og undersøger med egne kroppe, hvor perforerede grænserne mellem individer er; de undersøger den grænseløse krop. De to afsluttende dage åbnes laboratoriet op for en sidste deltager: Publikum.

LIVE er:
Kulminationen på to ugers research og et assortiment af input fra et internationalt hold bestående af en billedkunstner og en ingeniør i bioteknologi, begge med forankring i Biomedia Art, samt en koreograf, en scenograf, en danser, en dramaturg og en performer.

Et åbent laboratorium, en uformel komsammen, en performance lecture, hvor holdet ønsker at dele sin proces med et medskyldigt publikum og modtage aktive input til undersøgelsen af de kollektivistiske kræfter, som bor i vores kroppe.

Starten på en toårig koreografisk og mikrobiologisk undersøgelse af menneskekroppen som biotop for mikrobiomer tilsat human bevidsthed og etiske overvejelser. LIVE er første af en række researchperioder og workshops forud for premieren på recoil performance groups danseforestilling i 2017.

Ingeniør i bioteknologi, interaktionsdesigner og managementkonsulent: Martin Malthe Borch
Scenograf, kunstner: Annesofie Norn
Danser: Hilde I. Sandvold
Koreograf: Tina Tarpgaard
Dramaturg: Inge Agnete Tarpgaard
Performer: Taneli Törmä
Kunstner, designer: Pei Ying-Lin

Forestillingen er støttet af Statens Kunstfond
Forestillingen blev opført d. 21. & 22. november 2015 på Dansehallerne, København

Kontekst for LIVE:

Vores samtid refereres til af geologer og forskere som den antropocæne tidsalder, der karakteriseres ved uoprettelige menneskeskabte indvirkninger på jordens økosystemer. Fra det antropocentriske udsigtssted er mennesket på toppen af fødekæden og opfatter de omgivende ikke-menneskelige enheder – dyr, planter og objekter – som ressourcer for mennesket.

Nye videnskabelige studier forsøger at gentænke og rekonceptualisere det antropocentriske syn på dualismen menneske/natur. I tråd med publikationer af bl.a. filosofferne AnaLouise Keating og Kimberly C. Merenda vil vi i laboratoriet lave forsøg med at opløse dualismen og decentrere den menneskelige krop.

Mere end at være menneskelig må kroppen forstås at være en samlende enhed for vira, bakterier og svampe. Tilsammen udgør disse enheder i kroppen et mikrobiom; et omfattende samfund af mikroorganismer. Menneskets krop rummer således mere end ti gange så mange mikrobielle celler som menneskeceller, omend vægten af det totale mikrobiom kun skønnes at veje 200 til 1.400 gram, og det samlede mikrobiom indeholder mindst 100 gange så mange gener som det humane genom. Jeg’et består med andre ord af et stort VI: Et fællesskab af vira, bakterier, svampe og celler, der tilsammen komponerer ”vores” krop.

Hvilke nye læringer kan opstå gennem disse overvejelser af vores organiske tilstand? Hvor går grænsen imellem mikrobiomer og dermed egen krop og andres kroppe? Hvad gør det ved vores opfattelse af os selv og andre, at vi er en del af en større biotop?

LIVE er et eksperiment bygget på antagelsen og iagttagelsen af den grænseløse krop. I laboratoriet optimerer vi miljøet for studier og udveksling af mikroorganismer. Vi producerer og dokumenterer ny målbar viden til brug for videre videnskabelig og kunstnerisk research af det decentrerede menneske og koreografisk: Den decentrerede performer.